*************************
Jak pomagamy

Od 1977 r. metoda terapii poznawczo- behawioralnej jest poddawana wszechstronnym testom – pierwsza publikacja badań nad skutecznością TPB. W tej chwili efektywność terapii dowiedziono w ponad 500 badaniach w odniesieniu do różnych zaburzeń i problemów psychicznych. (J.S. Beck Terapia Poznawczo-Behawioralna,2011)

 

Pracujemy w nurcie TPB, czyli terapii:

o        Ustrukturyzowanej

o        Krótkoterminowej

o        Zorientowanej na teraźniejszość

o        Nastawionej na rozwiązywanie bieżących problemów

o        Nastawionej na zmianę dysfunkcjonalnego myślenia i zachowania